top of page

TERAPIA jest procesem
WSPÓLNIE możemy go przejść

o mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

W swojej pracy terapeutycznej koncentruje się na pomocy osobom dorosłym - poprzez pracę indywidualną, terapię par oraz rodziny, jak i młodzieży - ze szczególnym uwzględnieniem okresu nastoletniego i wynikających z niego rozmaitych trudności w codziennym funkcjonowaniu młodego człowieka.

Ukończyłam psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swój warsztat pracy nieustannie wzbogacam udziałem w kursach i specjalistycznych szkoleniach. Ukończyłam 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyłam również 2-miesięczny staż w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Kliniki Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Swoją pracę poddaję superwizji, dbając jednocześnie o przestrzeganie w procesie psychoterapii zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Pracuję w oparciu o systemowe rozumienie procesu psychoterapii, korzystając jednocześnie z wiedzy i podejścia wiodących szkół terapeutycznych.

Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w Pogotowiu Opiekuńczym w Krakowie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej. Poza prowadzeniem praktyki psychoterapeutycznej, pracuję jako psycholog w placówce opiekuńczo - wychowawczej dla chłopców oraz w ośrodku wsparcia i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych.

terapia

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży.

W zależności od zgłaszanego problemu, przyjmuje ona charakter:

  • terapii indywidualnej

  • terapii pary

  • terapii rodzinnej

W czasie psychoterapii koncentruję się na pomocy w znalezieniu źródła problemu, możliwych sposobów jego rozumienia i drogi, prowadzącej do zmiany.

Spotkania terapeutyczne zawsze poprzedza konsultacja - od 1. do 3. spotkań, mających na celu wzajemne poznanie się, określenie oczekiwań i celu terapii, jak również motywacji do jej podjęcia i kontynuowania. To także czas dookreślenia i dokładniejszego zrozumienia problemu, z którym przychodzi pacjent i znalezienia najbardziej odpowiednich form i metod dalszej pracy.

Koszt konsultacji: 130zł 

O mnie
Terapia

terapia indywidualna

Spotkania indywidualne z terapeutą, których celem jest poznanie źródeł przeżywanych przez siebie trudności i ich przepracowanie. Mogą one mieć charakter spotkań krótko- lub długoterminowych – w zależności od charakteru zgłaszanych problemów (celu terapii).

Koszt spotkania - 130 zł

Kobieta na moście
Rodzina na plaży

terapia rodzinna

Uczestniczą w niej członkowie rodziny – tak dorośli, jak i dzieci. W czasie terapii terapeuta wspólnie z rodziną poszukuje źródeł problemów, sposobów ich rozumienia i przeżywania przez poszczególnych członków rodziny. Celem terapii jest często wzmocnienie więzi, poprawa komunikacji w obrębie rodziny, ale też zmiana perspektywy, sposobu rozumienia i reagowania przez jej członków na wydarzenia, będące udziałem systemu rodzinnego.

Koszt spotkania - 240 zł

terapia pary

Spotkania prowadzone przy obecności obojga partnerów lub małżonków. Problematyka terapii par koncentruje się zazwyczaj wokół trudności we wzajemnej relacji, odmiennych oczekiwaniach dotyczących charakteru związku, sposobu wychowywania dzieci czy wchodzenia w role partnera / partnerki. Skupia się również na trudnościach we wzajemnej komunikacji i rozumieniu siebie nawzajem przez partnerów / małżonków.

Koszt spotkania - 240 zł

para boso
Kontakt

kontakt

Ewa Żak-Trochim | Kraków, Aleja Pokoju 24/54 | Tel. +48 503 499 304 |

bottom of page